درباره گرجی

در طول ۱۵ سال تجربه بازار، راهکارهایی برای رشد و توسعه بازار یافته ایم. این تجربیات توانسته کسب و کار های متعددی را هدفمند و از دام ورشکستگی بیرون آورد.

همچنین با آموزش مهارت های مدیریتی به مدیران ارشد و مدیران کل سازمان های دولتی، گامی هر چند کوچک در ارتقای فرهنگ ارتباط و رشد سازمان ها برداشته ایم.

با مشاوره در زمینه مهندسی تبلیغات با تکیه بر شناخت دقیق نیاز مخاطب میتواند هدایت و تبدیل هزینه تبلیغات را به سرمایه گذاری واقعی ایجاد نماید.

عماد گرجی مشاور و مدرس تجربی در زمینه مدیریت و ارتباطات انسانی است.

خدماتی و توانمندی ها:

  1. مشاور و مدرس توسعه کسب و کار
  2. مشاوره و مهندسی تبلیغات
  3. طراح کمپین های بازاریابی
  4. هویت سازی و توسعه برند
  5. استخدام، آموزش، اخراج
  6. مشاور و طراح فرآیندهای سیستم
  7. مشاور هدایت کسب وکار های سنتی به دیجیتال