خدمات مشاوره

مشاوره مدیریت

مشاوره و آموزش مدیران عامل در حوزه مهارت های ارتباطی و منابع انسانی

بهبود فرهنگ سازمانی

افزایش بهره وری و کنترل توانمندی ها منابع انسانی در راستای اهداف سازمان
بهبود ارتباط سازمانی

معرفی محصول

طراحی محتوا و ارایه راهکار معرفی محصول به بازار بر مبنای محصول و مشتری

بازاریابی

تبدیل کسب وکار سنتی به دیجیتال
طراحی و معماری کمپین های بازاریابی
مهندسی تبلیغات و اثر گذاری جمعی

کسب و کار دیجیتال

راه اندازی اصولی کسب و کار دیجیتال راه های انتقال کسب وکار سنتی به دیجیتال

تجاری سازی ایده ها

بررسی و ایجاد چالش در جلسات مشاوره برای تجاری سازی ایده ها

شبکه سازی و رشد درآمد

طراحی و بهینه سازی مدل درآمد-هزینه
هزینه-به فایده عملیات اجرایی کسب و کار

استخدام - اخراج

نیاز سنجی تا استخدام
آموزش منابع انسانی ضمن خدمت
اخراج اصولی پرسنل

افتخارات

45

پروژه

15

سال سابقه فعالیت

۶

کسب و کار درحال توسعه

51264

فنجان قهوه

21

ایده خلاقانه

۱۳۰۱

مشتری دائمی